ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 12/09/22 έως 30/09/22, παρακαλώ επιλέξτε:
Bus Timetable.pdf (164.1KB)

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 01/10/22 παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (156.6KB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 12/09/2022 έως 30/09/2022
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*,10.00*, 11.35, 12.10*, 14.15*, 16.00*, 18.00*, 20.00*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.05*, 14.55*, 17.00*, 19.00*, 20.55*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
07.25*,09.00, 10.00, 10.40, 11.00*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.15, 15.00, 16.00,16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  19.00, 19.30,20.00,  21.10, 22.10, 23.10, 23.30, 00.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
 07.50, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30,13.10, 13.30*, 14.05, 14.35*, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05,19.30, 20.30, 21.30, 22.30,  23.30, 00.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
07.10,08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 18.00, 20.10^, 23.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
07.40,09.10>, 11.30, 12.40, 14.00, 14.40, 16.40, 18.30, 20.40, 23.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10>,09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,20.10,  22.10, 23.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50,09.25, 10.25, 11.25, 12.25^, 13.50, 14.25>, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25,20.25,23.25
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
09.00,10.40, 11.45, 12.30, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
 
Από Νάουσα προς Δρυό
 09.20, 11.00, 12.10, 12.50, 13.50, 15.20,16.50, 17.50,19.50,  23.50
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.05,09.00, 10.00, 11.40, 12.40, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10,08.40, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 20.10, 23.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
07.45,  09.20, 12.45,13.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 17.00, 19.00, 20.55
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30,10.00, 11.35, 12.10, 14.15, 16.00, 18.00, 20.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.35, 09.05>, 11.25, 12.45, 14.05, 14.45, 16.35, 18.25,20.45, 23.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 18.00,20.10^, 23.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
 
Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.15*,20.15*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 11.20, 13.25, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 09.15, 10.20, 12.00, 12.50,13.50,  16.50, 17.50, 18.50
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05,14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05, 20.30, 00.05
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.20, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 10.30, 12.00, 12.40, 14.40, 16.30, 18.30, 20.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.20, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25, 09.15, 10.15, 11.55, 12.45, 13.45, 16.45, 17.45,18.45
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
 07.55, 09.30,10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05,18.30, 20.05, 20.30,  00.05
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 09.05, 10.10, 11.50, 12.50, 13.40, 16.40, 17.40,18.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
 07.55, 09.30, 10.25,11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05,20.30, 00.05
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 09.05, 10.10, 11.50, 12.50, 13.40, 15.40, 16.40,17.40, 18.40, 19.40
 
Από Λογαρά προς Δρυό
06.20, 07.55, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05,14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05, 20.30,  00.05
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.55, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,19.30, 20.50, 22.35, 23.50
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,20.10, 22.10, 23.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
07.55, 08.55, 11.30, 12.50, 14.10, 14.45, 16.25, 18.40, 20.50, 23.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 18.00,20.10, 23.10
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 14.15, 16.10,18.00
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
14.25
 
Από Αεροδρόμιο - Παροικία
09.00, 11.20, 14.50, 16.30, 18.20
 
Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 21.25
 
Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.35*, 16.25*, 18.20*,20.20*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 17.05, 19.05, 20.55
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 09.00, 10.00, 11.40, 12.40, 13.30, 16.30, 17.30,18.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.10, 09.05, 11.05, 13.10, 15.05, 17.05, 19.05, 21.05
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 09.05, 10.05, 11.45, 12.45, 13.35,  16.35, 17.35, 18.35
 
Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
 11.00, 12.30,13.30, 14.15, 16.00, 18.00
 
Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
 11.15, 12.45,13.45, 14.30, 16.15, 18.15
 
Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.35, 15.00, 17.30
 
Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.45, 15.10, 17.40
 
Από Νάουσα προς Λεύκες
09.45,11.45

Από Λεύκες προς Νάουσα
10.00,12.00
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Δρομολόγια λεωφορείων από 01/10/2022
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*,10.00*, 11.35, 12.10*, 14.15*, 16.00*, 18.00*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.05*, 14.55*, 17.00*, 19.00*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
07.25*,09.00, 10.00, 10.40, 11.00*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.15, 15.00, 16.00,16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,  21.10, 22.10, 23.30
 
Από Νάουσα προς Παροικία
07.50, 08.05*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.05, 13.30*,14.05, 14.35*, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.30,21.30, 22.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.40,20.10^, 23.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
07.40, 09.10>, 11.30, 12.40, 14.00, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15,15.10, 16.10, 17.10, 17.40^, 19.10, 20.10,  23.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25^, 13.50, 14.25>,15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25*, 23.25
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
09.00, 10.40, 11.45, 12.30, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30, 19.30,23.30
 
Από Νάουσα προς Δρυό
 09.20, 11.00, 12.10,12.50, 13.50, 15.20, 16.50, 17.50,19.50,  23.50
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 09.00, 10.00, 11.50, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10, 08.40, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10, 23.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
07.45,  09.20, 12.45,13.45, 14.35, 16.35, 18.15,20.35, 23.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 17.00, 19.00
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.00, 12.10, 14.15, 16.00, 18.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.35, 09.05>, 11.35, 12.45, 14.05, 14.45, 16.45, 18.05,20.45, 23.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40,20.10^, 23.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστοπρος Παροικία
07.40, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30
 
Από Κώστοπρος Δρυό
07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.15*
 
* Άσπρο Χωριό
 
ΑπόΠρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 11.20, 13.25, 15.20, 17.20, 19.20
 
ΑπόΠρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 09.15, 10.20, 12.00, 12.50,13.50,  16.50, 17.50, 18.50
 
Από Πρόδρομοπρος Δρυό
07.55, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05,14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05, 00.05
 
Από Μάρμαραπρος Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.20, 15.15, 17.15, 19.15
 
Από Μάρμαραπρος Νάουσα- Παροικία
07.25
 
Από Μάρμαραπρος Δρυό
08.00, 10.30, 12.00, 12.40, 14.40, 16.30, 18.30
 
ΑπόΜάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.20, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15
 
ΑπόΜάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25, 09.15, 10.15, 12.05, 12.45, 13.45, 16.45, 17.45,18.45
 
ΑπόΜάρπησσα προς Δρυό
 07.55, 09.30,10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05,18.30, 20.05,  00.05
 
Από ΠίσωΛιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 17.10, 19.10
 
Από ΠίσωΛιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 09.05, 10.10, 12.00, 12.40, 13.40, 16.40, 17.40,18.40
 
Από ΠίσωΛιβάδι προς Δρυό
 07.55, 09.30, 10.25,11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05,00.05
 
Από Λογαράπρος Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.15, 15.10, 17.10, 19.10
 
Από Λογαράπρος Νάουσα- Παροικία
07.15, 09.05, 10.10, 12.00, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40,17.40, 18.40, 19.40
 
Από Λογαράπρος Δρυό
06.20, 07.55, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05,14.05, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.05, 00.05
 
ΑπόΠαρασπόρο προς Παροικία
07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.55, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,19.30, 20.50, 23.50
 
ΑπόΠαροικία προς Παρασπόρο
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 17.40, 19.10,20.10, 23.10
 
ΑπόΠεταλούδες προς Παροικία
07.55, 08.55, 11.30, 12.50, 14.10, 14.45, 16.25, 17.50, 20.50,22.50, 23.50
 
ΑπόΠαροικία προς Πεταλούδες
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40,20.10, 22.10, 23.10
 
ΑπόΠαροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 14.15, 16.10,17.40
 
ΑπόΠούντα προς Αεροδρόμιο
14.25, 16.25
 
ΑπόΑεροδρόμιο προς Παροικία
09.00, 11.20, 14.50, 18.00
 
ΑπόΛεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 19.25
 
ΑπόΛεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.35*, 16.25*, 18.20*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 17.05, 19.05
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 09.00, 10.00, 11.50, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30,18.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.10, 09.05, 11.05, 13.10, 15.05, 17.05, 19.05
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 09.05, 10.05, 11.55, 12.35, 13.35,  16.35, 17.35, 18.35
 
Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
 11.00, 12.30,13.30, 14.15, 16.00
 
Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
 11.15, 12.45,13.45, 14.30, 16.15
 
Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.35, 15.00, 17.30
 
Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.45, 15.10, 17.40
 
Από Νάουσα προς Λεύκες
09.45,11.45

Από Λεύκες προς Νάουσα
10.00,12.00
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείωνισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.