ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 08/01/2018 έως 24/03/2018, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.5MB)

Από 08/01/2018 έως 24/03/2018
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30*, 10.40, 12.10*, 14.15*, 16.00*
Σαββατοκύριακο:12.10*, 14.00* μόνο Σάββατο
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.10*, 14.55*
Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.10*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.40*, 12.10, 13.55*>>Νο5, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο:09.00*, 12.10, 14.00 μόνο Σάββατο
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 08.10*, 09.30, 11.00*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 15.50
Σαββατοκύριακο:09.30, 12.30*, 14.30 μόνο Σάββατο
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10 και Βουτάκο, 11.10^, 12.10^, 13.25^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.40, 12.10^, 14.10^ μόνο Σάββατο
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 09.10*, 11.40, 14.05, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο:09.15*, 12.40, 14.40 μόνο Σάββατο
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 11.10, 12.10, 13.25, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.40^, 12.10, 14.10 μόνο Σάββατο
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 13.40*, 14.30>, 16.25*
Σαββατοκύριακο:09.30, 12.25*, 14.25* μόνο Σάββατο
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 13.55
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 14.20
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 11.10, 12.10, 13.25, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.40, 12.10, 14.10 μόνο Σάββατο
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 09.15, 11.30, 13.55, 14.30, 16.30
Σαββατοκύριακο: 09.20, 12.30, 14.30 μόνο Σάββατο
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55,13.10, 14.55
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 12.10, 14.00, 16.00
Σαββατοκύριακο:12.10, 14.00 μόνο Σάββατο
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.05*, 11.45, 14.10, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο:09.10*, 12.45, 14.45 μόνο Σάββατο
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 11.10^, 12.10^, 13.25^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο: 08.40, 12.10^, 14.10^ μόνο Σάββατο
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50,09.30, 13.40, 15.30
Σαββατοκύριακο:09.30, 13.40
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 10.55,12.25, 14.30
Σαββατοκύριακο:12.25, 14.15 μόνο Σάββατο
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35,09.20, 13.30, 15.20
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.30
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή:07.25
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.40
Σαββατοκύριακο:12.35, 14.25 μόνο Σάββατο
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 09.15, 13.25,15.15
Σαββατοκύριακο:09.15, 13.25
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέραέως Παρασκευή: 07.55,11.10, 12.40, 14.30, 14.45
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.30 μόνο Σάββατο
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30,09.15, 13.25, 15.15
Σαββατοκύριακο:09.15, 13.25
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.40, 14.45
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.30 μόνο Σάββατο
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.10,13.20, 15.10
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05, 11.15, 12.45, 14.50
Σαββατοκύριακο:12.45, 14.35 μόνο Σάββατο
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.10,13.20, 15.10
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.20
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05, 11.15, 12.45, 14.50
Σαββατοκύριακο:12.45, 14.35 μόνο Σάββατο
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,09.35, 11.55,14.20, 14.55, 16.55
Σαββατοκύριακο:09.40, 12.55, 14.55 μόνο Σάββατο
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10,07.30, 11.10, 12.10,13.25, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40, 12.10, 14.10 μόνο Σάββατο
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 11.45, 14.15, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο: 08.50*, 12.45, 14.45 μόνο Σάββατο
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 11.10^, 12.10^, 13.25^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο: 08.40,  12.10^, 14.10^ μόνο Σάββατο
 
^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα: 08.15, 14.15
Τρίτη: 08.15, 14.15
Πέμπτη: 08.15
Κυριακή: 08.40
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα: 14.30
Τρίτη: 14.30
 
Από Αεροδρόμιο Παροικία
Δευτέρα: 09.05
Τρίτη: 09.05
Τετάρτη: 11.45, 16.45
Πέμπτη: 09.05
Παρασκευή: 16.45
Σάββατο: 09.05, 14.45
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα
Δευτέρα: 09.05
Τρίτη: 09.05
Πέμπτη: 09.05
Σάββατο: 09.05
 
Προσοχή!!
Την Καθαρά Δευτέρα 19/02/18, θα πραγματοποιηθεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο από/προς αεροδρόμιο.
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45,09.25, 13.35, 15.25
Σαββατοκύριακο:09.25, 13.35
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50,11.00, 12.30, 14.35
Σαββατοκύριακο:12.30, 14.20 μόνο Σάββατο
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00,13.10, 15.00
Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.10
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.05,13.15, 15.05
Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.15
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.