ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 10/01/22 παρακαλώ επιλέξτε:  
bus timetable.pdf (1.5MB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 10/01/2022
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες-Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.00*
 
Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας-Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 13.05*, 14.55*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 11.00*, 12.10, 13.50, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο: 09.00, 12.10, 14.15,16.00
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 08.05*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.35*, 14.35*,15.15, 16.30
Σαββατοκύριακο: 09.30*,12.30, 14.35, 16.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10^, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.40,  12.10^, 14.15^, 16.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.10*, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο:09.10*, 12.40, 14.40, 16.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10>, 08.40^, 11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40^, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 13.45>, 14.25>,16.25*
Σαββατοκύριακο: 09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.50
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 14.15
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40,12.10, 14.15, 16.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35
Σαββατοκύριακο:09.20, 12.35, 14.35, 16.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05, 08.55, 13.05,14.55
Σαββατοκύριακο: 08.55, 13.05, 14.55
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.30, 10.40, 12.10,14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο:12.10, 14.15, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.05>, 11.45,  13.55, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο:09.05>, 12.45, 14.45, 16.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10,13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.40, 12.10^,14.15^, 16.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.40, 09.30,  13.40, 15.30
Σαββατοκύριακο:  09.30,  13.40, 15.30
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.15*
Σαββατοκύριακο: 12.25*, 14.30*, 16.15*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.30, 09.20, 13.30, 15.20
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.30, 15.20
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.25
Σαββατοκύριακο: 12.35,14.35, 16.25
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.25, 09.15,  13.25, 15.15
Σαββατοκύριακο: 09.15,  13.25,15.15
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  08.00, 11.05, 12.40, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο:  12.40, 14.35, 16.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.25, 09.15, 13.25, 15.15
Σαββατοκύριακο:  09.15, 13.25, 15.15
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο:  12.35, 14.35, 16.30
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.20, 09.10, 13.20,15.10
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.20, 15.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.40, 16.35
  
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή:  07.20, 09.10, 13.20, 15.10
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.20, 15.10
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή:  08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.40, 16.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55
Σαββατοκύριακο:  09.35, 12.55, 14.55, 16.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40,12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50
Σαββατοκύριακο: 08.55, 12.50,14.50, 16.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:  08.40,  12.10, 14.15, 16.10
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.10, 08.40, 11.10, 12.10,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
09.00,  16.50
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή:  11.25, 12.25, 14.30, 16.25
Σαββατοκύριακο:  12.25, 14.30, 16.25
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.35, 09.25, 13.35, 15.25
Σαββατοκύριακο:  09.25, 13.35, 15.25
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.35*, 16.20*
Σαββατοκύριακο:  12.30*, 14.35*, 16.20*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05, 09.00, 13.10, 15.00
Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.10, 15.00
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 09.05, 13.15, 15.05
Σαββατοκύριακο:  09.05, 13.15, 15.05
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15
 
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.